Välkommen till Gubbmyren!

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 180319

Sidor som är uppdaterade är:
* Nu finns alla årsmöteshandlingar på hemsidan. Under rubriken Årsmöte 2018 hittar du all information! Vi hoppas att just du kommer på vårt årsmöte den 1/4 kl 15:00 i konferenslokalen Lavinen i Experium!
* En bilaga till Verksamhetsberättelsen ligger nu också uppe. En korrigering i texten avseende budget gjord.
* Swishnumret finns nu under rubriken Längdskidspår. För att komma direkt till den rubriken, klicka här!

För att komma direkt till årsmöteshandlingarna, klicka här!För att se hur vädret ser ut i Gubbmyren, Klicka här!

Vad är Gubbmyren
Gubbmyren är ett trivsamt och variationsrikt stugområde nära Lindvallen och Sälfjällstorget i Sälen. Inom området finns 435 fritidshus, de flesta från 70- och tidigt 80-tal.

Om du vill veta mer om området och samfälligheten, klicka här!

Föreningsidé

Syftet med vår föreningsidé är:
- konkretisera föreningens mål
- vara vägledande för stryrelsens arbete

1. Ha en hög säkerhetsnivå på den egna vattenförsörjningen
2. Ha en god standard på vägar och snöröjning inom området
3. Ha välskötta grönområden, vägrenar och skidspår.
4. Ge medlemmarna snabb och bra information och ha en fyllig och uppdaterad hemsida
5. Ha en kostnadseffektiv förvaltning och administration
6. Ha en god ekonomi och likviditet
7. Skapa ett område med stor trivsel och god grannsämja.

Biltrafik på området
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!

Uthyrning
OBS! Om du önskar hyra en stuga i Gubbmyrområdet ber vi dig ta kontakt med någon av stuguthyrarna i Sälenområdet. Gubbmyrens samfällighetsförening har ingen egen stuguthyrning.

Längdskidåkning
Gubbmyren har ett mycket välskött spårsystem som utgår från en spårcentral.

Om du vill veta mer om hur spåren är uppbyggda, klicka här!.

Om du vill veta mer om Sälen, Klicka här!

För att se en karta över Gubbmyren, Klicka här!