Välkommen till Gubbmyren!

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 141117

Sidor som är uppdaterade är:
* Senaste Nytt - Avverkningen avklarad!

Röjning skidspår
Under lördagen den 25 oktober samlades 13 medlemmar för att röja i skidspåren. Trots mycket regnande under lång tid och därmed blöta marker tog de sig fram längs med det gröna, det gula, samt del av det röda spåret. Även anslutningen till Blå Band stugan och brandstationen rensades. Nöjda med resultat samlades röjningsjobbarna vid dagens slut på Gustavs Bar, där föreningen bjöd på en drink som tack för hjälpen.

Spårentreprenör för skidspåren
Vad gäller statusen för skidspåren så är en finansiering säkrad för en treårsperiod tillsammans med övriga samfälligheter och företag i området. En skidspårsgrupp arbetar med att finna en entreprenör för spårningen. Tyvärr är det väldigt få entreprenörer som visat intresse för att ta sig an uppdraget, och man väntar nu på svar från två som under vissa villkor kan spåra. Arbetet fortskrider och så snart vi vet mera kommer vi att informera våra medlemmar.För att se hur vädret ser ut i Gubbmyren, Klicka här!

Vad är Gubbmyren
Gubbmyren är ett trivsamt och variationsrikt stugområde nära Lindvallen och Sälfjällstorget i Sälen. Inom området finns 435 fritidshus, de flesta från 70- och tidigt 80-tal.

Om du vill veta mer om området och samfälligheten, klicka här!

Föreningsidé

Syftet med vår föreningsidé är:
- konkretisera föreningens mål
- vara vägledande för stryrelsens arbete

1. Ha en hög säkerhetsnivå på den egna vattenförsörjningen
2. Ha en god standard på vägar och snöröjning inom området
3. Ha välskötta grönområden, vägrenar och skidspår.
4. Ge medlemmarna snabb och bra information och ha en fyllig och uppdaterad hemsida
5. Ha en kostnadseffektiv förvaltning och administration
6. Ha en god ekonomi och likviditet
7. Skapa ett område med stor trivsel och god grannsämja.

Biltrafik på området
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!

Uthyrning
OBS! Om du önskar hyra en stuga i Gubbmyrområdet ber vi dig ta kontakt med någon av stuguthyrarna i Sälenområdet. Gubbmyrens samfällighetsförening har ingen egen stuguthyrning.

Längdskidåkning
Gubbmyren har ett mycket välskött spårsystem som utgår från en spårcentral.

Om du vill veta mer om hur spåren är uppbyggda, klicka här!.

Om du vill veta mer om Sälen, Klicka här!

För att se en karta över Gubbmyren, Klicka här!