Senaste nytt

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 190209Fiber (Uppdaterat 190214)
Då vi får en hel del frågor om fiber till styrelsen, så vill vi bara meddela att om du har frågor om fiberinkoppling så är det till Telia / Öppen Fiber du skall vända dig till.
Det föreningen har ansvar för är enbart grävningen på våra marker, och besiktiningen som hör till. Det är sedan upp till varje fastighetsägare att ta dialogen med leverantören.

Rapport väg, vatten & grönområden (Uppdaterat 190209)
- På Murkelvägen upptäckte vi en vattenproblematik, som nu har en interimslösning. En permament lösning när tjälen släpper är planerad.
- Vattenförbrukningen ligger återigen på normal nivå.
- Byte av dåliga ventiler fortsätter under sommaren 2019.
- Sydväst om Fingersvampsvägen kommer ny kabelgrävning att ske och de fastighetsägare som berörs som har fastighet i närheten kommer att bli kontaktade av Malungs Elnät.
- Asfaltering efter fibergrävning är klar, dock finns en del återställning kvar att önska.Detta har påpekats upprepade gånger utan att det åtgärdats. Slutbesiktningen är med andra ord inte klar än.

Vi finns nu även på Facebook
Leta upp gruppen som heter Gubbmyrens Samfällighetsförening, och klicka på "Gå med". Se denna länk. Ulrika Björn ligger som administrator och godkänner allt eftersom de som vill gå med mot vårt medlemsregister. Här kommer du få snabb information om vad som händer samt om nya inlägg läggs upp på hemsidan.


Har du planer på att bygga en Friggebod eller Attefallhus
Bygger du en friggebod på 10 m2 eller 15 m2 fodras det inte bygglov eller anmälan till Byggnadsnämnden. För uppförande av attefallhus med en total yta av 25 m2 fodras inte bygglov men anmälan till byggnadsnämnden måste göras. I vårt område får bostadshuset ha en byggyta på högst 120 m2. Utöver de kan man bygga en friggebod 10 eller 15 m2 och attefallhus totalt 25 m2 .
Placeras boden mot gata och naturmark så är 4,5 meters avstånd en absolut gräns för att byggnaden ska vara bygglovsbefriad. Anlägger någon närmare gata/naturmark än 4,5 meter så måste byggnadsnämnden (om det kommer till deras kännedom) ålägga fastighetsägaren att flytta byggnaden. Det är samma regler som gäller för attefallshus och friggebodar.
Läs mer om byggnation av attefallshus:
Klicka här!
. Om du planerar att inreda boden eller attefallshus för bostadsändamål vill föreningen veta detta eftersom det kan påverka ditt andelstal som bl.a. bygger på hur stor bostadsyta (utvändigt mått) fastigheten har. Används husen som t.ex. förråd, skotergarage räknas de ej in i bostadsytan.

Tänk på att det är parkeringsförbud på våra vägar. Bilar måste parkeras på respektive fastighet.

E-Postadresser
Vi vill förbättra föreningens kommunikation och behöver därför din e-postadress! Om du inte har mailat in den, gör det snarast till samfalligheten@gubbmyren.se. Glöm inte att ange ditt namn, fastighetsbeteckning och adress i Gubbmyren.

Allmän information
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!