Protokoll

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 240429Årsmötesprotokoll samt informationsbrev till medlemmarna
Protokoll årsmöte 2006
Protokoll årsmöte 2007
Protokoll årsmöte 2008
Protokoll årsmöte 2009
Protokoll årsmöte 2009_Bilaga 1
Protokoll årsmöte 2009_Bilaga 2
Protokoll årsmöte 2010
Protokoll årsmöte 2010_Bilaga 1
Protokoll årsmöte 2010_Bilaga 2
Protokoll Årsmöte 2011
Protokoll Årsmöte 2012
Protokoll Årsmöte 2013
Protokoll Årsmöte 2014
Protokoll Årsmöte 2015
Protokoll Årsmöte 2016
Protokoll Årsmöte 2017
Protokoll Årsmöte 2018
Protokoll Årsmöte 2019
Protokoll Årsmöte 2020
Protokoll Årsmöte 2021
Protokoll Årsmöte 2021_Karta Fjällkrans & Murkelvägen
Protokoll Årsmöte 2021_Karta Skivlingsvägen
Protokoll Årsmöte 2022
Protokoll Årsmöte 2023
Protokoll Årsmöte 2024

Våra presentationer från årsstämma
Presentation 2021
Presentation 2022
Presentation 2023
Presentation 2024

Informationsbrev till medlemmarna
Informationsbrev till medlemmarna april 2008
Informationsbrev till medlemmarna april 2009
Informationsbrev till medlemmarna april 2010
Informationsbrev till medlemmarna april 2011
Informationsbrev till medlemmarna November 2011
Informationsbrev till medlemmarna November 2012
Informationsbrev till medlemmarna December 2013
Informationsbrev till medlemmarna December 2014
Informationsbrev till medlemmarna Oktober 2015
Informationsbrev till medlemmarna November 2016
Informationsbrev till medlemmarna November 2017
Informationsbrev till medlemmarna November 2018
Informationsbrev till medlemmarna November 2019
Informationsbrev till medlemmarna November 2020
Informationsbrev till medlemmarna November 2021
Informationsbrev till medlemmarna November 2022
Informationsbrev till medlemmarna November 2023