Rapporter, underlag och kallelser

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 230411Verksamhetsberättelser
För att se verksamhetsberättelsen för 2007, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2008, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2009, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2010, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2011, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2012, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2013, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2014, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2015, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2016, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2017, Klicka här!
Bilaga till verksamhetsberättelsen för 2017, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2018, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2019, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2020, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2021, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2022, Klicka här!
För att se verksamhetsberättelsen för 2023, Klicka här!

Revisionsberättelser
För att se revisionsberättelsen för 2009, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2010, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2011, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2012, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2013, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2014, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2015, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2016, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2017, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2018, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2019, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2020, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2021, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2022, Klicka här!
För att se revisionsberättelsen för 2023, Klicka här!

Balansrapporter
För att se balansrapporten för 2007, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2008, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2009, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2010, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2011, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2012, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2013, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2014, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2015, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2016, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2017, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2018, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2019, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2020, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2021, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2022, Klicka här!
För att se balansrapporten för 2023, Klicka här!

Resultatrapporter
För att se resultatrapporten för 2007, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2008, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2009, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2010, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2011, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2012, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2013, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2014, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2015, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2016, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2017, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2018, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2019, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2020, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2021, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2022, Klicka här!
För att se resultatrapporten för 2023, Klicka här!

Budget
För att se budgeten för 2008, Klicka här!
För att se budgeten för 2009, Klicka här!
För att se budgeten för 2010, Klicka här!
För att se budgeten för 2011, Klicka här!
För att se budgeten för 2012, Klicka här!
För att se budgeten för 2013, Klicka här!
För att se budgeten för 2014, Klicka här!
För att se budgeten för 2015, Klicka här!
För att se budgeten för 2016, Klicka här!
För att se budgeten för 2017, Klicka här!
För att se budgeten för 2018, Klicka här!
För att se budgeten för 2019, Klicka här!
För att se budgeten för 2020, Klicka här!
För att se budgeten för 2021, Klicka här!
För att se budgeten för 2022, Klicka här!
För att se budgeten för 2023, Klicka här!
För att se budgeten för 2024, Klicka här!

Debiteringslängd
För att se debiteringslängden för 2017, Klicka här!
För att se debiteringslängden för 2018, Klicka här!
För att se debiteringslängden för 2019, Klicka här!
För att se debiteringslängden för 2020, Klicka här!
För att se debiteringslängden för 2021, Klicka här!
För att se debiteringslängden för 2022, Klicka här!
För att se debiteringslängden för 2023, Klicka här!
För att se debiteringslängden för 2024, Klicka här!

Investeringsplan
För att se vår 5-åriga investeringsplan, Klicka här!

Motioner och svarsbrev
Inkomna motioner 2016
Inkomna motioner 2017
Inkomna motioner 2023

Rapport om vattenprover
För att se vattenprovsrapporten, Klicka här!

Kallelse till årsmöte 2024-03-31
klicka här!