Välkommen till Gubbmyren!

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 201123

Nyligen uppdaterade sidor:
* Uppdaterad sopstation - Läs mer på "Senaste Nytt"
* Inom kort kommer vi skicka ut vårt årliga informationsbrev, och det läggs även ut på hemsidan förstås.För att se hur vädret ser ut i Gubbmyren, Klicka här!

Vad är Gubbmyren
Gubbmyren är ett trivsamt och variationsrikt stugområde nära Lindvallen och Sälfjällstorget i Sälen. Inom området finns 435 fritidshus, de flesta från 70- och tidigt 80-tal.

Om du vill veta mer om området och samfälligheten, klicka här!

Föreningsidé

Syftet med vår föreningsidé är:
- konkretisera föreningens mål
- vara vägledande för stryrelsens arbete

1. Ha en hög säkerhetsnivå på den egna vattenförsörjningen
2. Ha en god standard på vägar och snöröjning inom området
3. Ha välskötta grönområden, vägrenar och skidspår.
4. Ge medlemmarna snabb och bra information och ha en fyllig och uppdaterad hemsida
5. Ha en kostnadseffektiv förvaltning och administration
6. Ha en god ekonomi och likviditet
7. Skapa ett område med stor trivsel och god grannsämja.

Biltrafik på området
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!

Uthyrning
OBS! Om du önskar hyra en stuga i Gubbmyrområdet ber vi dig ta kontakt med någon av stuguthyrarna i Sälenområdet. Gubbmyrens samfällighetsförening har ingen egen stuguthyrning.

Längdskidåkning
Gubbmyren har ett mycket välskött spårsystem som utgår från en spårcentral.

Om du vill veta mer om hur spåren är uppbyggda, klicka här!.

Sophantering på Gubbmyren (Uppdaterat 201126)
Vår nya sophantering är nu på plats. Fler behållare är på väg enligt Vamas och stationen kommer att likna den som står nära rondellen till Lindvallen.

Bedömning av kapacitet har gjorts utifrån att sorteringen skall öka så därför är det viktigt att de som slänger avfall sorterar rätt. Den information som skickats till varje kund från Vamas ger tydliga instruktioner.

Vi rekommenderar varje fastighetsägare ta del av Vamas instruktionsmaterial enligt bifogade länk för egen och hyresgästers del.

Alla synpunkter på skötsel, tömning, städning och i förekommande fall snöröjning kan lämnas på FTI:s hemsida alt. Svensk Glasåtervinning vad gäller de särskilda behållarna.

Läs mer om avfall och återvinning, Klicka här!
Hur sorterar du ditt avfall, Klicka här!
Mer om glasåtervinning, Klicka här!
Mer om förpacknings- och tidningsinsamlingen, Klicka här!

Om du vill veta mer om Sälen, Klicka här!

För att se en karta över Gubbmyren, Klicka här!