Välkommen till Gubbmyren!

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 240503Nu ligger protokollet ute tillsammans med utfallet av vår workshop. Du som är medlem hittar det här!.

Arbetshelg
Från årsmötet den 31 mars framkom intresse av delaktighet i ett gemensamhets-arbete åt Samfälligheten under 2024. Första tillfället blir den 7 - 8 Juni.

Utifrån antal intresserade bestämmer vi insatserna strax innan beroende på hur väderleken med snösmältning och bärighet i markerna utvecklats.

En uppgift vi kommer att utföra är städning och upprensning efter vägrener, dikeskanter samt gångvägar.

Kommer tid att finnas över kan samma åtgärd utföras på egna tomter så som stadgarna föreskriver.

Anmälan till Lennarth Larsson via PM (Messenger) alt.
e-post lennarthlarsson@hotmail.com eller
070-5515915 senast den 31 maj.

Meddela gärna vilka handverktyg, sågar och annan utrustning ni förfogar över.

Samma info har lagts ut i vår Facebook grupp och kommer inom kort skickas ut via mail (till dig som anmält din mailadress)Vad är Gubbmyren
Gubbmyren är ett trivsamt och variationsrikt stugområde nära Lindvallen och Sälfjällstorget i Sälen. Inom området finns 435 fritidshus, de flesta från 70- och tidigt 80-tal.

Om du vill veta mer om området och samfälligheten, klicka här!

Föreningsidé

Syftet med vår föreningsidé är:
- konkretisera föreningens mål
- vara vägledande för stryrelsens arbete

1. Ha en hög säkerhetsnivå på den egna vattenförsörjningen
2. Ha en god standard på vägar och snöröjning inom området
3. Ha välskötta grönområden, vägrenar och skidspår.
4. Ge medlemmarna snabb och bra information och ha en fyllig och uppdaterad hemsida
5. Ha en kostnadseffektiv förvaltning och administration
6. Ha en god ekonomi och likviditet
7. Skapa ett område med stor trivsel och god grannsämja.

Biltrafik på området och parkeringsförbud
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!

Tänk på att det är parkeringsförbud på våra vägar. Bilar måste parkeras på respektive fastighet!

Uthyrning
OBS! Om du önskar hyra en stuga i Gubbmyrområdet ber vi dig ta kontakt med någon av stuguthyrarna i Sälenområdet. Gubbmyrens samfällighetsförening har ingen egen stuguthyrning.

Längdskidåkning
Gubbmyren har ett mycket välskött spårsystem som utgår från en spårcentral.

Om du vill veta mer om hur spåren är uppbyggda, klicka här!.

Om du vill veta mer om Sälen, Klicka här!

För att se en karta över Gubbmyren, Klicka här!