Sophantering

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 221110

Sophantering på Gubbmyren (Uppdaterat 210409)
Gubbmyrens Sortera Mera Station är ett samarbete mellan Vamas och FTI. Vamas ansvarar för mat- och restavfall som finansieras genom hämtningsavgifter.

FTI ansvarar för tidningar och förpackningar samt Svensk GlasÅtervinning AB för glas som finansieras av konsument redan vid köp av varan.

Genom att sortera rätt från början och hålla nere restavfallet minimerar vi kostnaderna.

Uppställningsplatsen på Gubbmyren med moduler för rest- och matavfall är centralt placerade.

Restavfall, 2 st á 5m3 samt 2 st á 3,2m3.
Matavfall, 2 st á 1m3.

Bedömning av kapacitet har gjorts utifrån att sorteringen skall öka så därför är det viktigt att de som slänger avfall sorterar rätt. Den information som skickats till varje kund från Vamas ger tydliga instruktioner.

Vi rekommenderar varje fastighetsägare ta del av Vamas instruktionsmaterial enligt bifogade länk för egen och hyresgästers del.

Alla synpunkter på skötsel, tömning, städning och i förekommande fall snöröjning kan lämnas på FTI:s hemsida alt. Svensk Glasåtervinning vad gäller de särskilda behållarna.

Läs mer om avfall och återvinning, Klicka här!

Så här vill vi inte att det skall se ut - Låt oss hjälpas åt tillsammans!