Sophantering

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 240402

Sophantering på Gubbmyren
Gubbmyrens Sortera Mera Station har Vamas fullt ansvar för.

Genom att sortera rätt från början och hålla nere restavfallet minimerar vi kostnaderna.

Uppställningsplatsen på Gubbmyren med moduler för rest- och matavfall är centralt placerade.

Restavfall, 2 st á 5m3 samt 2 st á 3,2m3.
Matavfall, 2 st á 1m3.

Bedömning av kapacitet har gjorts utifrån att sorteringen skall öka så därför är det viktigt att de som slänger avfall sorterar rätt. Den information som skickats till varje kund från Vamas ger tydliga instruktioner.

Vi rekommenderar varje fastighetsägare ta del av Vamas instruktionsmaterial enligt bifogade länk för egen och hyresgästers del.

Läs mer om avfall och återvinning, Klicka här!

Så här vill vi inte att det skall se ut - Låt oss hjälpas åt tillsammans!