Skotertillstånd

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 221110Vill påminna dig som säljer din fastighet, att meddela Annelie Vesterholm detta, så att skotertillståndet kan tas bort. Ny ägare hänvisas till Annelie Vesterholm för upprättande av nytt.

Skotertillstånd
Föreningen tog vid årsmötet 080323 beslut om tillstånd att köra snöskoter mellan den egna fastigheten och markerad skoterled vid Kraftledningen/Fjällvägen och skoterled norr om Östfjällsvägen. Endast markerade transportleder får användas. Se separat karta nedan med inlagda transportleder.

Skotertillstånd ges endast till Fastighetsinnehavare och anhöriga till innehavaren, BRF Ägare eller Säsongs Gäster. Tillstånd utfärdas ej till korttidsgäster. De gästerna rekommenderar vi till
skoterterminalen på Högfjällshotellet med släpvagn. Information om andra skoterterminaler, hittar ni här!

Stugägaren har det yttersta ansvaret för att de regler föreningen satt upp kring skotertillstånd hålls, även om kanske skotern ägs av någon anhörig. Om det inte är du som stugägare som innehar skotertillståndet så är du ansvarig för att den som innehar skotern får all nödvändig information. Kommersiell verksamhet accepteras inte.

GSF styrelse skall vid behov kunna göra korrigeringar av reglerna för detta tillstånd. Ansvarig från styrelsen är Annelie Vesterholm, Alvringsvägen 9, mobil 072-187 75 26, email: annelie.vesterholm@icloud.com.

Största hänsyn måste tas till miljö och övriga boende för att störningar inte skall leda till att klagomål för skoterkörning inom GSF. Stugägaren har det yttersta ansvaret för att de regler föreningen satt upp kring skotertillstånd efterlevs, även om kanske skotern ägs av någon anhörig.

För att du skall få köra skoter måste du ha ett tillstånd. För att komma till tillståndet, Klicka här!

Efter att du skrivit på tillståndet så scannar du in och mailar skotertillståndsunderlaget till annelie.vesterholm@icloud.com. Om du inte har tillgång till mail så kan du posta det till:

Annelie Vesterholm
Östra Tvärgatan 10
282 75 HÄSTVEDA

När du fått ditt tillstånd kommer även ett klistermärke skickas ut till dig. Fäst klistermärket synligt på skotern så att det framgår att du har ett giltigt tillstånd. Ditt skriftliga skotertillstånd skall kunna uppvisas vid färd. Jag vill passa på att förtydliga vikten av att största hänsyn måste tas till miljö och övriga boende för att störningar inte skall leda till att klagomål för skoterkörning inom GSF.

För att komma åt de som finns på tillståndslistan idag, måste du gå in på vår medlemsinformation som är till för våra medlemmar
Klicka här!


För att du lätt skall veta vilken väg du skall ta, så laddar du ner en spårkarta i färg här för egen utskrift. Klicka här!. Inom området är det tillåtet att framföra sin skoter från hemmet till närmaste skoterled/påfart och tvärtom

Ledkryss samt skyltar om GSF:s skoterled är uppsatta. Var vänlig följ dessa. Avvik ej från våra leder. Det krävs också en avgift för att använda befintliga leder i Sälen. Det kostar 100 kr/dag eller 750 kr/säsong. Reservation för ändrade priser, se länk nedan för mer info.

Observera - utan giltigt skoterpass för Sälenfjällen så är GSF tillstånd ej giltigt på vårt område, så ni måste ha båda. Mer information om ledkort hittar ni här!

De närmsta inköpsställen sett ifrån Gubbmyren är Circle K Sälen/Leonarden. Vi rekommenderar att ni även blir medlem i Sälens Snöskoterklubb, då det är gratis när man köper skoterpass då ni får rabatt på Säsongs skoterpass med samma summa som medlemskapet kostar. Medlemskap kan köpas hos Circle K/Leaonarden eller online. Se länken om ledbevis ovan.

Vid körning utan tillstånd så gäller samma regler som körning på skoterförbudsområden, då det är generellt skoterförbud inom vårt område.
Det utförs kontroller under vintersäsongen, olaglig körning anmäls.

De regler som gäller rent generellt i Malungs kommun hittar du här!